Foreningen Simba

Databeskyttelseforordningen/GDPR (General Data Protection Regulation)

Information om brug af persondata

Jf. Databeskyttelseforordningen/GDPR (General Data Protection Regulation) skal enhver offentlig myndighed, privat virksomhed og forening oplyse, når man indsamler og behandler oplysninger om fysiske personer. Denne forordning er vedtaget i EU, for at beskytte private borgeres personoplysninger.

Denne forordning gælder også for frivillige foreninger, og derfor har vi beskrevet en Privatlivspolitik for Foreningen Simba, hvori du retsmæssigt bliver oplyst om, at når du benytter vores hjemmeside, så accepterer og godkender du også, at vi anvender cookies, samt at dine personoplysninger kan blive brugt, og du kan dermed se, at vi naturligvis jf. loven, beskytter og passer forsvarligt på dine personoplysninger.

Privatpolitik:

1) Personoplysninger:
Personoplysninger som registreres i Foreningen Simba, kan bl.a. være dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse o.l.
Vi registrerer altid kun de personoplysninger, som er nødvendige for det givne formål, og vi passer altid godt på dem, således at ingen uvedkommende får adgang til dem (se mere under punkt 4).

2) Specifikation og anvendelse af personoplysninger:
Foreningen Simba anvender dine personoplysninger ifm. registrering af/ved:

 • Donationer/indbetalinger –  Via foreningens MobilePay (dit mobilnummer), samt via bankoverførsler (dit kontonummer) til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank.
 • Kontingentbetalende medlemmer – Administration af medlemsliste og ved udsendelse af velkomstmail til ny medlemmer, samt ved udsendelse af referater fra generalforsamlinger og til øvrige relevante informationer.
 • Foreningens bestyrelsesmedlemmer – Registreres på samme vilkår som foreningens medlemmer.
 • Nye ejere ved formidling af katte fra foreningen – Registrering ifm. købskontrakt, samt ved registrering i Det Danske Katteregister eller Dansk Katteregister ifm. overdragelse af katten til den nye ejer (se mere vedr. dette under punkt 3).
 • Foreningens plejefamilier – Registrering ifm. plejekontrakt og oplysningsskema, samt ved administration af plejefamilieliste.
 • Frivillige hjælpere – Kontaktoplysninger såsom telefonnummer, e-mail og adresse ifm. administration og planlægning ved f.eks. transport af katte.
 • Udbetaling ifm. med udlæg for Foreningen Simba – Ved overførsel til MobilePay skal vi bruge mobilnummer, og ved overførsel til bank skal vi bruge et kontonummer..
 • Ved korrespondance/kommunikation med foreningen på mail, telefonisk, skriftligt o.l. – Registrering af e-mail adresse, telefonnummer, og evt. navn og adresse ved forsendelse af fysisk post.
 • Ved nævnelse af donorer/sponsorer eller samarbejdspartnere – Som privatperson eller som firma, kan man eventuelt som fast donor/sponsor eller samarbejdspartner, blive skrevet på vores hjemmeside og/eller nævnt i vores Facebookgruppe og/eller på vores Facebookside med link til ens egen gruppe/side. Dette sker dog altid kun efter forudgående aftale med vedkommende donor/sponsor/samarbejdspartner.
 • Ved administration af deltagere ifm. konkurrencer der afholdes i foreningens regi, og forsendelse af præmier til vindere (se mere vedr. dette under punkt 3).

3) Personoplysninger der overføres til tredjepart foregår:

 • Ved formidling af katte, anvender vi, de af den nye ejer udleverede personoplysninger, til registrering af katten i Dansk Katteregister og/eller Det Danske Katteregister.
 • Ved eventuel opfølgende behandling hos en af foreningens samarbejdsdyrlæger, jf. aftalevilkår i – den mellem nye ejer og foreningen – underskrevne formidlingskontrakt eller efter øvrig aftale mellem ny ejer og Foreningen Simba.
 • Ifm. eventuel bestilling af kampagnepakker/killingepakker o.l. fra sponsorer, ved formidling af kat til ny ejer – dog sker dette dog altid kun, efter forudgående aftale med ny ejer.

4 Sikkerhed ved brug og opbevaring af dine personoplysninger:
Vi vil til enhver tid passe godt på dine personoplysninger, således at de ikke falder uvedkommende i hænde. Vi sikrer, med teknisk fornødne og forsvarlige foranstaltninger, at dine personoplysninger opbevares på sådan en måde, så de er sikret mod misbrug eller uautoriseret brug. Det er til enhver tid udelukkende den siddende bestyrelse i Foreningen Simba, der har adgang til de personoplysninger, som er udleveret til os, medmindre andet er aftalt forudgående med dig.

Jf. Databeskyttelsesloven opbevares dine personoplysninger kun så længe, at der er et nødvendigt og relevant formål dertil, ift. foreningens registrering deraf, og i givet fald at formålet ophører, slettes dine personoplysninger helt og permanent, i vores registreringssystem.

5) Adgang til personoplysninger:
Det er udelukkende Foreningen Simbas bestyrelsesmedlemmer, som har adgang til de personoplysninger som anvendes, ifm. registrering af de specificerede formål i punkt 2.

Information om Foreningen Simbas bestyrelsesmedlemmer kan ses her: http://foreningensimba.dk/kontakt/

6) Cookies:
Cookies er nødvendige for at en hjemmeside kan fungere optimalt.

Cookies er små tekstfiler, som er helt uskadelige, og ikke kan overføre virus eller på anden måde skade den enhed, som du anvender for at besøge vores hjemmeside. På Foreningen Simbas hjemmeside kan man bl.a. se videoer af nogle af vores plejekatte, og dette kan kun lade sig gøre ved at vi anvender cookies på siden.

7) Indflydelse på dine personoplysninger
Du har som registreret, jf. Databeskyttelsesloven:

 • Retten til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger.
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte sine personoplysninger (hvis du ønsker dine personoplysninger overført til tredjeperson).